Nieuwe aanvraag

Wina schild

Uitzonderingsaanvraag

lidmaatschap

WiNA Gent VZW

Ik,

, wens lid te worden van de studentenvereniging WiNA Gent vzw gedurende het academiejaar 2021-2022. Wegens het niet ingeschreven zijn in een WiNA-opleiding, vraag ik hiervoor een uitzondering aan bij het bestuur met de volgende motivering (vink aan wat past):